II.HEMATOLOJİ
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA
KONGRESİ

20-22 Kasım 2020