II. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi

II.HEMATOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KONGRESİ

image60

Değerli katılımcılar,


Öncelikle HEAD adına tüm hematoloji camiasına;  sağlıkla, huzurla ve  mutluluklarla  geçireceğimiz güzel bir  yıl  dileriz.


2019 Kasım ayında başarıyla  gerçekleştirdiğimiz “I.Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi'ne  ilgi ve desteklerinize içtenlikle teşekkür ederiz.


Tarafımıza ulaşan pozitif geribildirimler ve tekrarının gerçekleşmesinin yararı konusunda özellikle sektörden gelen paylaşımlar doğru yolda yürüdüğümüz kanaatini perçinledi. Bu güzel reaksiyonlara istinaden yine etkin ve yoğun bir program ile 20-22 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşmesini planladığımız “II. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi” hazırlıklarına hiç ara vermeden devam ediyoruz.


Katılımcılarımıza en verimli bilimsel içeriği sunabilmek adına, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz ile birlikte kongre programını oluşturmaya başlamış durumdayız. İlk kongremizde özellikle üstünde durduğumuz üzere, beklentimiz hematoloji alanında, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda klinik çalışmalara verilen önemin ülkemizde hak ettiği noktaya ulaşmasıdır. Elbette çok merkezli retrospektif ve prospektif klinik çalışma verileri kongremizin bu kapsamda önemli bir parçasını oluşturacaktır.


Bilimsel programımızda olması gerektiği gibi, hızla değişen, gelişen ve bu nedenle hepimizin yakından takip ettiği konularda farklı oturumlar yer alacak, ek olarak Sağlık Bakanlığı’mızın branşımıza özel mevzuatlarını ilk ağızdan dinleme fırsatını da yakalamaya çalışacağız. Bu ve benzeri konuların alternatif pencerelerden ele alınacağı II. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi, değerli bilimsel aktivitelere de ev sahipliği yapacaktır.


Derneğimiz adına camiamıza  en iyi temennilerimizi sunarız.


Saygılarımızla,


Prof. Dr. Burhan Turgut                                                                Prof.Dr. Düzgün Özatlı

HEAD Başkanı                                                                                    HEAD  Genel Sekreteri